RSS

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, instytucja kultury, której organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za główny cel statutowej działalności stawia sobie: gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o muzeach i zbiorach publicznych, wyznaczanie standardów w muzealnictwie oraz kształtowanie świadomości w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego w wymiarze społecznym. Rozbudowana oferta szkoleniowa oraz towarzyszące jej publikacje skierowane są przede wszystkim do środowisk muzealnych w Polsce.

Szczególną wartością i celem statutowej działalności Instytutu jest tworzenie warunków do współdziałania osób i środowisk zawodowo związanych z muzeami, jak i wszystkich, którym bliskie jest budowanie nowoczesnego (czyli łączącego powinności opieki nad zbiorami Kultury i Natury z obowiązkami wobec oczekiwań publiczności) muzealnictwa w Polsce. Dlatego też zapraszamy do współpracy przede wszystkim muzea i ich organizatorów, ale także przedstawicieli świata nauki, sztuki, biznesu, którzy, z racji zawodowego obowiązku oraz osobistego zainteresowania, postrzegają muzea jako instytucje o ogromnym potencjale twórczym i wpływie na zmiany społeczne.

Więcej informacji o działalności NIMOZ znajduje się na stronie www.nimoz.pl

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (link)Opublikował: Jacek Górka
Publikacja dnia: 31.03.2021
Podpisał: Jacek Górka
Dokument z dnia: 31.08.2011
Dokument oglądany razy: 15 129